ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ

“เราจะร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็กไทย
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพในแบบที่เขาเป็น
และพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

CONNEXT ED ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน 12 บริษัท
ที่ร่วมเป็นพลังในการสร้างความเท่าเทียมของการเข้าถึงความรู้
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กไทยทุกคน
เพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือมีความเป็นอยู่อย่างไร

12 องค์กรภาคเอกชนไทยผู้ร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย

 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)