สมัครเป็น School Partner

สมัครเป็น School Partner

หากคุณมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย
ในฐานะ School Partner และมองหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำในตัวเอง โครงการ CONNEXT ED คือที่ๆ ใช่สำหรับคุณ

apply-school-partner