ติดต่อเรา

ศูนย์ปฏิบัติการกลาง CONNEXT ED

อาคาร AIA Capital Center ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

info@connexted.org

CONNEXT ED Map