กิจกรรมการประชุม CONNEXT ED Workshop ครั้งที่ 1

กิจกรรมการประชุม CONNEXT ED Workshop ครั้งที่ 1

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ กล่าวเปิด CONNEXT ED Workshop 2016 ครั้งที่ 1 ต้อนรับ School Partners กว่า 550 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ว่า

“ภายใต้การหารือโครงการประชารัฐ พบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงเป็นปัญหาสำคัญ… ในความจริงแล้วผมเชื่อว่า เด็กทุกคนเกิดมามีความอัจฉริยะทุกคน แต่เราจะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้อย่างไร เราจะทำอย่างไรให้โรงเรียนเป็นบ้านที่สองของเด็ก เป็นที่ๆ เด็กอยากไปเรียนรู้ในทุกๆ วัน…

โครงการ CONNEXT ED จะดำเนินการตาม 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 12 บริษัทเอกชนที่มีมุมมองร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งสร้างกลไกด้านทุนสนับสนุนโรงเรียนอย่างโปร่งใส ผ่านระบบผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน รวมทั้งระบบสังคมทั่วประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน สร้างการตระหนักรู้และดึงดูดชุมชนให้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนได้

เราต้องไม่บังคับให้เด็กเป็นในสิ่งที่เราต้องการ ในทางตรงกันข้ามต้องเริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจ ให้เด็กได้ตั้งคำถามได้แสดงความคิดเห็นเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่สำคัญในการศึกษา เมื่อเด็กสนใจแล้วเขาจะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเขาเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

โครงการ CONNEXT ED จึงเกิดขึ้น ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการร่วมพัฒนาโรงเรียนและเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาตนเองของ School partner อย่างต่อเนื่องด้วย ผมเชื่อว่า Connext ED ไม่ใช่แค่การรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม CSR แต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบการศึกษาไทย อยากให้ทุกท่านมองว่าเวทีนี้เป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน องค์กร ประเทศของท่าน และลูกหลานเยาวชนคนไทย

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีใจ อาสาสมัครมาเป็น School Partner ไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่เริ่มต้นด้วยใจ หากท่านอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลง CONNEXT ED คือโอกาสแล้วครับ

ขอบคุณครับ”


Find us on Facebook