ภาคเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED

news-1

ภาคเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED

[20 มิ.ย. 2559] 12 บริษัท ที่ร่วมเป็นพลังในการสร้างความเท่าเทียมใน การเข้าถึงความรู้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด มีความเป็นอยู่อย่างไร พวกเขาก็ควรจะได้รับโอกาส….ที่เท่าเทียมกัน

และความเชื่อที่ 12 บริษัทมีเหมือนกันคือ เราจะร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็กไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในแบบที่เขาเป็น และพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน


Find us on Facebook