CEO กลุ่มทรู อัพเดทโครงการ CONNEXT ED

news-2

CEO กลุ่มทรู อัพเดทโครงการ CONNEXT ED

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐกลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดเผยว่า

หลังภาคเอกชนชั้นนำของไทย 12 องค์กร ได้ลงนามความร่วมมือก่อตั้ง “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED) เพื่อเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของประเทศอย่างมีระบบแล้ว (20มิ.ย.2559) จะมีผู้บริหารระดับสูงของ12 องค์กร ทำหน้าที่เป็น School Sponsor หรือผู้สนับสนุนหลัก ในการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ แก่ School Partners ซึ่งคัดเลือกจากบุคลากรในองค์กรที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์  มีจิตสาธารณะ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำ รวม 1,000 คน  เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนและวางแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในระยะแรกภายในปี 2559 และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบล ทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี หรือสิ้นปี 2561

สำหรับ 12 องค์กรเอกชนที่เข้าร่วม ดังนี้ คือ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล  จำกัด
9. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


Find us on Facebook